Images

Felix Kaputu nowym stypendystą ICORN w Krakowie

20160404_130257

Monsieur le Professeur,

Nous sommes très honorés de vous accueillir à Cracovie. Vous êtes le bienvenu dans notre ville. Nous vous souhaitons une très bonne et fructueuse année ici. Nous espérons qu’il vous sera possible de venir nous rencontrer pour nous parler de la situation des refugiés d’Afrique! 

Witajcie w Krakowie

PL: Serdecznie witamy w Krakowie dr Felixa Kaputu, kolejnego stypendystę naszego miasta w ramach programu ICORN – Międzynarodowej Sieci Miast Uchodźstwa. Urodzony w 1959 r. Felix Kaputu jest specjalistą w dziedzinie afrykanistyki, sztuki i filozofii, zajmował się także problematyką gender, mitologią i literaturą afrykańską. Jest autorem sześciu książek i blisko 60 publikacji, dotyczących m.in. trudnej sytuacji kobiet w Afryce, problematyki HIV i AIDS.

Dr Kaputu wyjechał z Konga w 2006 roku w ramach programu “Scholars at Risk”. W roku wcześniejszym został aresztowany bez nakazu przez Agencję Bezpieczeństwa Narodowego (ANR) i był przetrzymywany przez 10 dni, podczas których odmawiano mu jedzenia i grożono śmiercią. Był świadkiem stosowania przemocy fizycznej i tajemniczych zniknięć innych zatrzymanych. Następnie przeniesiony został do zakładu więzienno-resocjalizacyjnego Makala w Kinszasie, z którego ostatecznie został zwolniony dzięki staraniom Amnesty International oraz innych naukowców. Pozostawał jednak pod ścisłym nadzorem władz, co skutecznie uniemożliwiło mu powrót na uniwersytet.

W Krakowie planuje skończyć swój drugi doktorat poświęcony tożsamości kulturowej mieszkańców Afryki Środkowej oraz ukończyć dwie już rozpoczęte powieści.

Dr Kaputu jest szóstym krakowskim stypendystą w ramach ICORN, wcześniej gościła tutaj między innymi turecka pisarka i działaczka społeczna Aslı Erdoğan, której dramatyczną relację z obecnych wydarzeń z Turcji można znaleźć tutaj.

———————————————————————————–

ENG: We would like to warmly welcome in Krakow Dr. Felix Kaputu, another scholar to stay in our city within the ICORN program – The International Cities of Refuge Network. Born in 1959, Felix Kaputu is ​​a specialist in the fields of African studies, art and philosophy, interested also in the issues of gender, African mythology and literature. He is an author of six books and nearly 60 publications concerning, among others, the difficult situation of women in Africa, HIV and AIDS.

Dr. Kaputu left Congo in 2006 thanks to “Scholars at Risk” program. In the previous year he was arrested without a warrant by the National Security Agency (ANR) and held for 10 days, during which he was denied food and threatened with death. He witnessed the use of physical violence and mysterious disappearances of other detainees. Then he was transferred to the Makala correctional facility in Kinshasa, from where he got finally released due to the efforts of Amnesty International and other scholars. He remained, however, under the strict supervision of the authorities, what made it impossible for him to return to the university.

In Krakow, he plans to finish his second PhD dedicated to the cultural identity of the inhabitants of Central Africa and complete two novels he has already started.

Dr. Kaputu is the sixth Krakow’s ICORN scholar. The city has previously host, among others, Turkish writer and social activist Aslı Erdoğan, whose dramatic account of current events taking place in Turkey can be found here.

Uchodźcy – Witamy Was serdecznie!

Każdy człowiek ma prawo do bezpieczeństwa. Dlatego przyjęcie migrantów uciekających przed wojną jest naszym obowiązkiem. Ale nędza i głód to także groźba dla życia i godności człowieka. Nikt nie ryzykuje życia swojego i swojej rodziny po to, by mając dobrze – mieć jeszcze lepiej. Dlatego sprzeciwiamy się dzieleniu migrantów na dobrych uchodźców wojennych i złych” – ekonomicznych.
Jedni i drudzy są ofiarami wielkiej polityki i rządów państw nie wyłączając naszego. To mocarstwa destabilizują całe regiony, od Czarnej Afryki po Donbas. To międzynarodowe powiązania polityki i kapitału czerpią krociowe zyski z agonii całych społeczeństw. Liczy się handel bronią i ropa.
Zło wyrządzone przez rządy i korporacje naprawiamy sami. Nie oglądając się na instytucje, nie czekając na sygnał z góry. Sieć ludzi dobrej woli oplata całą Europę i wspiera migrantów w ich trudnej wędrówce. My, krakowianie i krakowianki, bez niczyjej inspiracji i pomocy, włączamy się w ten ruch. Walczymy z propagandą nienawiści i niesiemy konkretną, wymierną pomoc potrzebującym. Witajcie w Krakowie!
Jednocześnie nie ustajemy w naciskach na państwo polskie, Unię Europejską i NATO, by wykorzystały swój potencjał dla ulżenia doli migrantów. Domagamy się przede wszystkim powstrzymania przemocy w Syrii, gdzie połowa przedwojennej ludności została zmuszona do migracji:
1. Ustanowienia strefy zakazu lotów nad terytorium Syrii.
2. Rzeczywistego wstrzymania dostaw broni dla wojsk B. al-Asada i Państwa Islamskiego.
3. Natychmiastowego otwarcia granicy turecko-syryjskiej w stronę Syrii, aby możliwa stała się odbudowa terenów uwolnionych od islamistów po ciężkich walkach oraz powrót tysięcy uchodźców.