O nas

Jesteśmy mieszkańcami i mieszkankami Krakowa, którzy z chęcią wesprą uchodźców i uchodźczynie szukających nowego domu w naszym mieście. Działamy na rzecz tworzenie kultury przyjęcia i otwartości wobec kulturowej różnorodności. Nie czekamy na decyzje władz, granty czy projekty organizacji charytatywnych. Działamy oddolnie, nieformalnie i niehierarchicznie.

Inicjatywa Witajcie w Krakowie wyszła ze środowiska krakowskiej Federacji Anarchistycznej, ale od samego początku tworzą ją osoby o różnych światopoglądach, związane z krakowskimi grupami nieformalnymi, środowiskiem akademickim, organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami miejskimi.

Celem inicjatywy Witajcie w Krakowie jest okazanie solidarności i wsparcia ludziom, którzy zmuszeni zostali do ucieczki ze swoich domów, w obawie przed: wojną, prześladowaniami czy skrajną biedą. Prowadzone przez nas działania informacyjne oraz edukacyjne mają również przybliżać Polkom i Polakom problematykę migracji. Nie zgadzamy się z niesprawiedliwym dzieleniem ludzi na migrantów ekonomicznych i uchodźców. Skrajna nędza oraz głód stanowią zagrożenie dla życia podobnie jak spadające bomby.

Podziały ludzi na tych legalnych oraz nielegalnych tworzone są pod dyktando kapitału, dla którego zysk jest najwyższą wartością. Granice pozostają otwarte dla “taniej siły roboczej”, ale tylko tak długo, jak długo jest to opłacalne. Duży napływ ludzi do Europy, który obecnie obserwujemy, jest efektem działań państw Zachodu. Neokolonialne, rabunkowe działania korporacji w krajach Globalnego Południa czy wojny prowadzone lub wspierane przez zachodnie rządy – w tym Polski – zmuszają ludzi do opuszczania swoich domów. Naszym zdaniem, alternatywą dla polityki budowania coraz wyższych murów może być jedynie solidarność społeczna i oddolna demokracja.