Kontakt

Do you want to join our initiative to support and show solidarity with refugees? Or maybe are you a migrant who lives in Krakow? Feel free to contact us via mail: welcometokrakow@riseup.net

Chcesz dołączyć do inicjatywy by wspierać oraz okazywać zolidarność z uchodźcami? Może sam/a jest migrantem/ką w Krakowie? Zapraszamy do kontaktu: welcometokrakow@riseup.net