Po układzie. Sytuacja uchodźców i uchodźczyń w Grecji

haraPo układzie. Sytuacja uchodźców i uchodźczyń w Grecji

W marcu granica grecko-macedońska została zamknięta dla uchodźców i uchodźczyń. Na terenie Grecji utknęło prawie 60 tysięcy osób. Uchodźcy miesiącami koczują w nieformalnych obozowiskach, wojskowych obozach, lasach oraz na ulicach greckich miast. Ludzie uciekający przed wojną nie mogą kontynuować swojej podróży, równocześnie greckie władze ograniczają im możliwość składania wniosków azylowych.

Jak wygląda sytuacja uchodźców i uchodźczyń w Grecji? Jak można ich wspierać? O tym opowiedzą wolontariusze, którzy odwiedzali i pracowali w obozach w Idomeni, Hara, Eko, a także skłotach w Salonikach oraz Atenach.

17 lipca 2016, godzina 18:00
Kraków, Massolit Books & Cafe, ulica Felicjanek 4
Wydarzenie na facebooku: Click here

Solidarni z Syrią – zdjęcia z protestu #AleppoIsBurning

fot. Piotr Malanowski

Dziękujemy wszystkim przybyłym na nasz czerwony protest wczoraj na ulicy Szewskiej. Bądźmy solidarni z Syrią!

————————————————————————————-

Thank you to all who have come yeasterday for our red protest at Szewska St. Let’s stand together in solidarity with Syria!

#AleppoIsBurning #AleppoPłonie


تضامنا مع حلب, ارتدي الأحمر وتظاهر معنا !

Pod tym hasłem wychodzimy na ulicę Szewską w czwartek 5 maja o godzinie 17, żeby, wpisując się w globalną akcję, wyrazić naszą solidarność z miastem Aleppo po ostatnich bombardowaniach i podnieść świadomość Krakowian, Krakowianek i ich gości o cierpieniu tego miasta i całej Syrii.

Ubierzcie się na czerwono lub z mocnym czerwonym akcentem i przynieście tabliczki, małe transparenty z prostym przekazem typu Aleppo is burning, Aleppo płonie, Solidarność z Aleppo itp. Staniemy wspólnie wzdłuż ulicy, żeby milcząco dać świadectwo.

Aleppo płonie!
Bądźcie z nami!
W geście solidarności z Aleppo.

———————————————————————————
Aleppo is burning. Under this slogan on the 5th of May we will gather at the Szewska Street on 5 PM in the global gesture of solidarity with the city after the last tragic bombings. We want to show our support but also raise awareness among Cracovians about the suffering of the people of Aleppo and the rest of Syria.

Wear red and bring small signs with a clear message: Aleppo is burning. Let’s stand together along this busy street and give a silent testimony. This is what we can do.

 

Po TRIP TO THE EAST

fot. Szymon Makuch dla Nahda Foundation

Brak słów, żeby podsumować koncert Trip to the East!

Dziękujemy wszystkim za obecność i wsparcie w organizacji, szczególnie artystom, Nahda Foundation, Instytutowi Socjologii UJ, Goethe-Institut Krakau za gościnę oraz oczywiście wszystkim członkiniom i członkom inicjatywy Witajcie w Krakowie.

Pokazaliśmy, że jest nas dużo, a Kraków chce być miastem otwartym na różnorodność.

——————————————————————————

Big thank you to everybody for showing up and helping with organization. Together we have showed that Krakow wants to be a city open to diversity!

Trip to the East – zapraszamy na koncert syryjskich muzyków 26.04

12994484_1179002005466679_6277699608413511223_n

/scroll down for ENG/


Inicjatywa Witajcie w Krakowie, Fundacja Nahda i Instytut Goethego w Krakowie mają przyjemność zaprosić na koncert Christiny Eshak i Wassima Ibrahima, syryjskich muzyków studiujących w Krakowie.

Christina Eshak pochodzi z położonego nad Morzem Śródziemnym Tartus, Wassim Ibrahim z Damaszku. Przed wyjazdem z Syrii byli członkami Syryjskiej Orkiestry Narodowej, Wassim pracował jako nauczyciel solfeżu, Christina wystąpiła w pierwszej wystawionej w stolicy Syrii operze. Od 2013 roku studiują na krakowskiej Akademii Muzycznej.

Podczas koncertu zabiorą nas w bliskowschodnią muzyczną podróż przez Syrię, Liban, Jordanię i Egipt, aż po odległą Andaluzję. Przeniosą nas w najstarsze miejsca na ziemi, zaprezentują bogactwo arabskich dźwięków i różnorodność bliskowschodniej kultury.

“Trip to the East” to jednak nie tylko okazja, żeby zapoznać się z niezwykłą tradycją muzyczną Bliskiego Wschodu, ale też z syryjskimi artystami, którzy, wyjeżdżając z kraju ogarniętego wojną, wybrali Kraków jako miejsce swojego zamieszkania.

Koncert odbędzie się w Instytucie Goethego w Krakowie.
Godzina: 19.00
Adres: Rynek Główny 20.

Christina Eshak – wokal
Wassim Ibrahim – wokal, oud

Wstęp na koncert jest bezpłatny.

Od 7 kwietnia można też zobaczyć w Instytucie Goethego wystawę “Witaj, drogi wrogu”, przedstawiającą rysunki i książki dla dzieci z Francji, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Szwecji i Portugalii poruszające temat konfliktów i uchodźstwa w sposób przystępny dla najmłodszych.

Serdecznie zapraszamy!

Wassim Ibrahim – doktorant na Akademii Muzycznej w Krakowie na wydziale kompozycji. Jego kompozycje były grane w Wiedniu, Nowym Jorku, Krakowie i Warszawie. Aranżował utwory dla orkiestr w Syrii i Jordanii. Jest członkiem chóru Syryjskiej Orkiestry Narodowej, The Syrian Chamber of the High Institute of Music oraz Rainbow Choir, z którymi często koncertował w Syrii i zagranicą. Od 2008 jest nauczycielem solfeżu (czytania nut głosem). W Syrii szkolił dzieci, w tym niedosłyszące i z autyzmem oraz młodzież. Współpracował z takimi organizacjami jak the Syrian Arabic Association for SOS Children’s Village, Ormina Music Institute, Amaal Organization, oraz Solhi Al Wadi Institute – wiodącą szkołą muzyczną w Syrii. Obecnie udziela lekcji solfeżu w Kontakcie – Przestrzeni Ruchu i Tańca i prowadzi zajęcia w Szkołach Waldorfskich w Krakowie.

Christina Eshak – śpiewaczka operowa, sopran, sopran koloraturowy. Studiowała literaturę angielską i jest absolwentką High Institute of Music w Damaszku. Była częścią obsady, gdy w stolicy Syrii po raz pierwszy wystawiano operę („Wesele Figara”). Wcieliła się też w rolę Bet w musicalu „Olivier Twist”. Wystąpiła w „Requiem” Mozarta wystawianym w Jordanii. Podobnie jak Wassim jest członkinią chóru Syryjskiej Orkiestry Narodowej. Dubbingowała arabskie wersje piosenek do filmów rysunkowych produkowanych przez Disney Channel, Aljazeera Childreen i Cartoon Network. Występowała w teatrze MuTha w Wiedniu. Obecnie pracuje jako lektorka języka arabskiego w Szkole Jezyków Obcych Makilen w Krakowie. Ostatnio wystąpiła w roli Belindy w operze „Dydon i Eneasz” Henrego Purcella wystawianej przez Akademię Muzyczną w Krakowie.

————————————————————————————–

Welcome to Krakow Initiative, the Nahda Foundation and the Goethe Institute in Krakow have a pleasure to invite you to the concert of Christina Eshak and Wassim Ibrahim, Syrian musicians studying in the city.

Christina Eshak comes from Tartus located on the Mediterranean shore and Wassim Ibrahim is from Damascus. Before leaving Syria they were members of the Syrian National Orchestra. Wassim worked as a teacher of solfeggio, Christina appeared in the first opera ever staged in the Syrian capital. At 2013 they entered the Academy of Music in Krakow.

During the concert they will take us on a musical journey through Syria, Lebanon, Jordan, Egypt to finally reach the distant Andalusia. They will transport us to the oldest places on Earth, showing the richness of Arab sounds and the diversity of the Middle Eastern culture.

“Trip to the East” is not only an opportunity to explore the extraordinary musical tradition of the Middle East. It is also an occasion to meet Syrian artists who after fleeing the war chose Krakow as their place of residence.

Christina Eshak – vocals
Wassim Ibrahim – vocals, oud

Place: Goethe Institute in Krakow, Main Square 20.
Time: 19.00
Free admission – All are welcome!

We would like to also invite you to visit the exhibition “Witaj, drogi wrogu/Welcome Dear Enemy” taking place in the Goethe Institute. From the 7th of April drawings and children’s books from France, Great Britain, Germany, Sweden and Portugal talking about conflicts and refugees are exhibited in a manner adapted for children.

Wassim Ibrahim – PhD candidate at the Academy of Music in Krakow in the Department of Composition. His compositions were played in Vienna, New York, Krakow and Warsaw. He arranged music for orchestras in Syria and Jordan. Member of the Choir of the Syrian National Orchestra, The Syrian Chamber of the High Institute of Music and the Rainbow Choir, with which he has often performed in Syria and abroad. Since 2008 a teacher of solfeggio (reading the musical notation with the voice). In Syria he was training children, including hearing-impaired and autistic youth. He has collaborated with various organizations such as the Syrian Arabic Association for SOS Children’s Village, Ormina Music Institute, Amaal Organization and Solhi Al Wadi Institute – the leading music school in Syria. Currently gives solfeggio lessons at Przestrzeń Ruchu i Tańca and teaches at the Waldorf Schools in Krakow.

Christina Eshak – opera singer, soprano, coloratura soprano. She studied English Literature and graduated from the High Institute of Music in Damascus. Christina was among the cast of the first opera ever staged in the Syrian capital (“The Marriage of Figaro”). She later portrayed the role of Beth in the musical “Oliver Twist.” She also appeared in “Requiem” by Mozart staged in Jordan. Like Wassim, she is a member of the Choir of the Syrian National Orchestra. She did dubbing for the Arab versions of songs for cartoons produceded by Disney Channel, Aljazeera Childreen and Cartoon Network. Christina has collaborated with MuTha in Vienna. Currently works as Arabic teacher at the Makilen School of Foreign Languages in Krakow. She most recently starred as Belinda in the opera “Dido and Aeneas” by Henry Purcell staged by the Academy of Music in Krakow.

Non-Polish speaker? Join us anyhow!

done English group

Hello to all non-Polish speakers! If you would like to get involved and together make Krakow a better place for migrants – contact us at: welcometokrakow@riseup.net. On Friday we’ve hold our first meeting in English – thank you everybody who has come and shared some great ideas with us!

مرحبا بغير الناطقين باللغة البولندية! إذا كنت ترغب بالمشاركة معنا لجعل (كراكوف) مكانا
welcometokrakow@riseup.net : أفضل للاجئين – إتصل بنا على
في يوم الجمعة كان أول إجتماع لنا باللغة الإنجليزية – شكرا لكل من حضر وشاركنا ببعض
!الأفكار الرائعة

Felix Kaputu nowym stypendystą ICORN w Krakowie

20160404_130257

Monsieur le Professeur,

Nous sommes très honorés de vous accueillir à Cracovie. Vous êtes le bienvenu dans notre ville. Nous vous souhaitons une très bonne et fructueuse année ici. Nous espérons qu’il vous sera possible de venir nous rencontrer pour nous parler de la situation des refugiés d’Afrique! 

Witajcie w Krakowie

PL: Serdecznie witamy w Krakowie dr Felixa Kaputu, kolejnego stypendystę naszego miasta w ramach programu ICORN – Międzynarodowej Sieci Miast Uchodźstwa. Urodzony w 1959 r. Felix Kaputu jest specjalistą w dziedzinie afrykanistyki, sztuki i filozofii, zajmował się także problematyką gender, mitologią i literaturą afrykańską. Jest autorem sześciu książek i blisko 60 publikacji, dotyczących m.in. trudnej sytuacji kobiet w Afryce, problematyki HIV i AIDS.

Dr Kaputu wyjechał z Konga w 2006 roku w ramach programu “Scholars at Risk”. W roku wcześniejszym został aresztowany bez nakazu przez Agencję Bezpieczeństwa Narodowego (ANR) i był przetrzymywany przez 10 dni, podczas których odmawiano mu jedzenia i grożono śmiercią. Był świadkiem stosowania przemocy fizycznej i tajemniczych zniknięć innych zatrzymanych. Następnie przeniesiony został do zakładu więzienno-resocjalizacyjnego Makala w Kinszasie, z którego ostatecznie został zwolniony dzięki staraniom Amnesty International oraz innych naukowców. Pozostawał jednak pod ścisłym nadzorem władz, co skutecznie uniemożliwiło mu powrót na uniwersytet.

W Krakowie planuje skończyć swój drugi doktorat poświęcony tożsamości kulturowej mieszkańców Afryki Środkowej oraz ukończyć dwie już rozpoczęte powieści.

Dr Kaputu jest szóstym krakowskim stypendystą w ramach ICORN, wcześniej gościła tutaj między innymi turecka pisarka i działaczka społeczna Aslı Erdoğan, której dramatyczną relację z obecnych wydarzeń z Turcji można znaleźć tutaj.

———————————————————————————–

ENG: We would like to warmly welcome in Krakow Dr. Felix Kaputu, another scholar to stay in our city within the ICORN program – The International Cities of Refuge Network. Born in 1959, Felix Kaputu is ​​a specialist in the fields of African studies, art and philosophy, interested also in the issues of gender, African mythology and literature. He is an author of six books and nearly 60 publications concerning, among others, the difficult situation of women in Africa, HIV and AIDS.

Dr. Kaputu left Congo in 2006 thanks to “Scholars at Risk” program. In the previous year he was arrested without a warrant by the National Security Agency (ANR) and held for 10 days, during which he was denied food and threatened with death. He witnessed the use of physical violence and mysterious disappearances of other detainees. Then he was transferred to the Makala correctional facility in Kinshasa, from where he got finally released due to the efforts of Amnesty International and other scholars. He remained, however, under the strict supervision of the authorities, what made it impossible for him to return to the university.

In Krakow, he plans to finish his second PhD dedicated to the cultural identity of the inhabitants of Central Africa and complete two novels he has already started.

Dr. Kaputu is the sixth Krakow’s ICORN scholar. The city has previously host, among others, Turkish writer and social activist Aslı Erdoğan, whose dramatic account of current events taking place in Turkey can be found here.

TRIP TO THE EAST – koncert syryjskich muzyków studiujących w Krakowie

trip to east
Inicjatywa Witajcie w Krakowie, Fundacja Nahda i Instytut Goethego w Krakowie mają przyjemność zaprosić na koncert Christiny Eshak i Wassima Ibrahima, syryjskich muzyków studiujących w Krakowie.

Christina Eshak pochodzi z położonego nad Morzem Śródziemnym Tartus, Wassim Ibrahim z Damaszku. Przed wyjazdem z Syrii byli członkami Syryjskiej Orkiestry Narodowej, Wassim pracował jako nauczyciel solfeżu, Christina wystąpiła w pierwszej wystawionej w stolicy Syrii operze. Od 2013 roku studiują na krakowskiej Akademii Muzycznej.

Podczas koncertu zabiorą nas w bliskowschodnią muzyczną podróż przez Syrię, Liban, Jordanię i Egipt, aż po odległą Andaluzję. Przeniosą nas w najstarsze miejsca na ziemi, zaprezentują bogactwo arabskich dźwięków i różnorodność bliskowschodniej kultury.

“Trip to the East” to jednak nie tylko okazja, żeby zapoznać się z niezwykłą tradycją muzyczną Bliskiego Wschodu, ale też z syryjskimi artystami, którzy, wyjeżdżając z kraju ogarniętego wojną, wybrali Kraków jako miejsce swojego zamieszkania.

Koncert odbędzie się w Instytucie Goethego w Krakowie.
Godzina: 19.00
Adres: Rynek Główny 20.

Christina Eshak – wokal
Wassim Ibrahim – wokal, oud

Wstęp na koncert jest bezpłatny.

Od 7 kwietnia można też zobaczyć w Instytucie Goethego wystawę “Witaj, drogi wrogu”, przedstawiającą rysunki i książki dla dzieci z Francji, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Szwecji i Portugalii poruszające temat konfliktów i uchodźstwa w sposób przystępny dla najmłodszych.

Serdecznie zapraszamy!

FB: https://www.facebook.com/events/1681822135414349/
Continue reading TRIP TO THE EAST – koncert syryjskich muzyków studiujących w Krakowie

“A bag full of ashes” – list od Aslı Erdoğan

asliRozstrzeliwani, paleni żywcem, a także umierający z ran i głodu, to los mieszkańców 100 tysięcznego miasta Cizre, w tureckim Kurdystanie. Armia Turecka wiele tygodni prowadziła tam operację przeciwko Kurdom. O wstrząsających wydarzeniach we wschodniej Turcji napisała do nas Aslı Erdoğan – turecka dziennikarka, pisarka i aktywistka, która do niedawna mieszkała w Krakowie.

[english version below]

 

Dziesiąty lutego to data, która nieodwołalnie zmieniła mój los. Tej nocy wzięłam udział w ogromnej konferencji pokojowej zorganizowanej przez “Naukowcy dla pokoju”  (Academicians for Peace) oraz “Pisarze dla pokoju” (Writers for Peace). Wygłosiłam cięte przemówienie reprezentujące pisarzy. Podczas konferencji oglądałam krótki dokument o Cizre, małym miasteczku, które było bombardowane przez turecką armię od grudnia, a mieszkańcy od miesięcy żyli pod godziną policyjną, bez dostępu do jedzenia, wody, elektryczności itd. Policja strzelała do każdego, kto spróbował wyjść na zewnątrz, nawet do dzieci. Osobiście pisałam artykuł o 10-letniej dziewczynce, która została śmiertelnie postrzelona, gdy błagała policję o pozwolenie, by przewieźć swojego rannego ojca do szpitala. Ojciec również zmarł, z powodu utraty krwi.

Continue reading “A bag full of ashes” – list od Aslı Erdoğan

Welcome to Poland – infopack for foreigners staying in Kraków 

Our friends from the Halina Nieć Legal Aid Center prepared booklet: “Welcome to Poland – info package for foreigners living in Krakow”. It contains many useful information like:  rules of foreigners’ employment, healthcare system, education, rental of flats, validity of foreign driving licences and many others thinks. Below links to versions in English and Ukrainian languages:

Welcome to Poland – info package for foreigners living in Krakow

Ласкаво просимо до Польщі – інформаційний пакет для іноземців, які проживають у Кракові