Street-Arty

[pl] Jednym z naszych celów jest pokazywanie, że migracja nie jest zbrodnią. W przeszłości, ale także i obecnie, miliony Polek i Polaków migrowało szukając lepszych warunków do życia, czy uciekając przed wojnami.

[en] One of our goals is to show people, that being refugee is not a crime. In the past, and also nowadays, millions of Poles where escaping from their homeland sicking better or/and safer conditions of life. We’ve prepared few street art projects to remind about these experience.

Iran-Polska
iran[en] In 1943, Iran accepted more than 100 000 polish refugees, escaping from Soviet Union.
[pl] W 1943 roku, islamski Iran przyjął ponad 100 tysięcy polskich uchodźców, uciekających z ZSRR…

Pomniki uchodźców

Monuments of famous polish people with additional information about their migrants experiences.

IMG_1477 IMG_1485 IMG_1482 IMG_1473 IMG_1469 IMG_1459 IMG_1461 IMG_1463 IMG_1464 IMG_1467 IMG_1457